slajder iza 1920 7a

SZKOŁA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

1 moduł

Komunikacja, która zbliża

Zasady komunikacji w oparciu metodę Marshalla Rosenberga, która oferuje konkretne narzędzia ułatwiające komunikację również w sytuacjach kryzysowych poprzez koncentrację na 4 obszarach: obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb.

6 godzin szkoleniowych.

 

2 moduł

Praca z przekonaniami, zasobami, elementy NLP

Pewne społecznie akceptowane wzorce czy przekonania nabyte w dzieciństwie utrudniają nam funkcjonowanie w określonych obszarach naszego życia zawodowego i prywatnego. Warto zajrzeć w głąb i przekonać się, co każdego z nas blokuje, a co dodaje skrzydeł. Celem modułu jest identyfikacja stereotypów i przekonań, które utrudniają nam komunikację w sytuacjach, kiedy mówimy do kilku lub kilkunastu osób i zależy nam na jasnym, przekonującym przekazie, który ma służyć określonym celom. W trakcie warsztatu przyjrzymy się psychologicznym mechanizmom powstawania oraz utrwalania samoograniczających postaw, wytropimy myślowe pułapki hamujące realizację celów podczas wystąpień, a także przyjrzymy się najczęstszym błędom komunikacyjnym. Po zidentyfikowaniu przekonań zaprezentujemy narzędzia, które umożliwią ich zmianę.

6 godzin szkoleniowych.

 

3 moduł

Przygotowanie do wystąpień publicznych na poziomie ciała i ducha

Ciało i psychika stanowią jedną całość. Porozumiewamy się poprzez słowa, działania i postawę. Jeśli te elementy są spójne, mamy wpływ na przebieg procesu komunikacji i jesteśmy postrzegani jako osoby godne zaufania, a inni czują się z nami bezpiecznie. Podczas warsztatu skoncentrujemy się na pracy z ciałem, poszukamy elementów blokujących, by je następnie uwolnić. Poprowadzimy proces relaksacji oraz zaprezentujemy techniki oddechowe. Przyjrzymy się z bliska własnym reakcjom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, poszukamy narzędzi pomocnych w konfrontacji. Zajmiemy się integracją nowych przekonań oraz wyznaczaniem celów, związanych z prezentowaniem siebie na zewnątrz.

6 godzin szkoleniowych.

 

4 moduł

Wystąpienia publiczne, część praktyczna

W skład programu części praktycznej wchodzą następujące elementy:

• Podstawowe informacje dotyczące konstrukcji wypowiedzi, wzmocnienia najważniejszego komunikatu oraz zasad efektywnej komunikacji z publicznością, nie tylko przed kamerą.
• Postawa, mowa ciała – krótka charakterystyka.
• Jak opanować stres i kontrolować emocje przed wystąpieniem oraz w momencie wystąpienia.
• Oko w oko z kamerą – praktyczne ćwiczenia.
• Analiza wystąpienia, informacja zwrotna dla Uczestnika.

Trudne pytania – jak ich uniknąć i jak z nich wybrnąć? Praktyczne porady.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny udziałem,

napisz do Izy Ziemińskiej: izazieminska@izazieminska.com, tel. 509 015 456