slajder iza 1920 7a

SZKOŁA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Program Szkoły Wystąpień Publicznych może być realizowany podczas sesji indywidualnych. Sesje dają możliwość odkrycia własnego stylu komunikacji oraz intensywnej pracy nad konkretnymi obszarami ograniczającymi porozumienie w sytuacjach o wysokim ładunku emocjonalnym poprzez sięganie do własnych doświadczeń oraz praktykowanie nowych rozwiązań. Często dotykamy przeżyć nie związanych bezpośrednio z autoprezentacją, ale takich które istotnie wpływają na nasz sposób zachowania podczas wystąpienia.W trakcie procesu sięgamy do własnych potrzeb, definiujemy osobiste cele, by osiągnąć wewnętrzną równowagę i podnieść poziom samoświadomości. Wystąpienia publiczne są traktowane jako element całego procesu komunikacji. Celem sesji jest zbudowanie postawy pewności w oparciu o własne zasoby i umiejętności.

Sesje indywidualne odbywają się w Warszawie. Możliwa jest praca za pośrednictwem skype’a w przypadku pierwszych trzech modułów. Czwarty moduł jest realizowany wówczas również w trakcie sesji indywidualnej, ale wtedy konieczny jest przyjazd do Warszawy.

Zgłoszenia

Jeśli jesteś zainteresowana/ny udziałem, napisz do Izy Ziemińskiej:

izazieminska@izazieminska.com, tel. 509 015 456